הפרויקט הישראלי (‘The Israel Project’) הינו ארגון ללא מטרות רווח הפועל להסברה טובה יותר של ישראל והמזרח התיכון ברחבי העולם. לימפיד לוקחת חלק במאמץ ההסברה בשפה הסינית ומתרגמת מאמרים וסקירות המתפרסמים באתר הסיני של הפרויקט, ומופצים לכלי התקשרות הסינים – צפייה באתר בכתובת הבאה.