במהלך השנה המשכנו לשתף פעולה עם המכון הישראלי ליצוא ולקחנו חלק בשני ארועים חשובים שהפיק המכון:
בתחילת חודש מרץ ביקר בישראל שר המסחר הסיני, מר צ’אן דמינג. במהלך הביקור, הציג מכון היצוא הישראלי סקירה ענפית בנושא היצוא הישראלי. הסקירה שהוצגה בפני חברי המשלחת בשפה הסינית, תורגמה בידי המומחים של לימפיד.

בספטמבר הגיעה משלחת של מאה נציגי חברות טכנולוגיה סיניות אשר לקחה חלק בסמינר עסקי עם חברות ישראליות. בכנס שנערך בתל אביב נפגשו נציגי החברות הסיניות עם חברות ישראליות ובחנו שיתופי פעולה עתידיים, ‘לימפיד’ לקחה חלק במאמצי התרגום והתקשורת בין שני הצדדים.