תערוכת אגריטק הינה תערוכה חקלאית בינלאומית המרכזת את כל חידושי הטכנולוגיה ונערכת מדי שלוש שנים.