המכון הישראלי ליצוא בשיתוף גלובס מחקרים פרסם בחודש שעבר את הסקירה העסקית-כלכלית, המקיפה ביותר שנכתבה בעברית.

הסקירה כוללת מידע מפורט וייחודי – בין השאר אודות תוכנית החומש הסינית, אופן הקמת חברה בסין, היבטי משפט ומס של פעילות בסין, יחסי סין-ישראל, ענפים מרכזיים בעלי פוטנציאל ליצואן הישראלי ועוד. לצפיה בסקירה לחצו כאן.