חברת FA Commercial Advisors האמריאית משווקת נכנסי נדל”ן ברחבי ארצות הברית.  ‘לימפיד’ מספקת לחברה מגוון רחב של שירותים כולל לוקליזציה לסינית של תוכן מקוו, חומרי שיווק בסינית וטקסטים טכניים.

http://www.facommercial.com