בשנתיים האחרונות, לימפיד ביצעה עבור חברת נילית מספר פרויקטים שכללו תרגום ולוקליזציה לאתר האינטרנט התדמיתי של החברה וכמו-כן תרגום לסינית של אתר חטיבת הסיבים של החברה.

לקראת סוף שנת 2009 ועם הרחבת פעילותה בסין, ביצעה החברה שדרוג תדמיתי. בעקבות התרגום המקצועי והעבודה היסודית של לימפיד בפרויקט שקדם לכך, בחרה החברה להשתמש שוב בשירותנו לתרגום והתאמה מחדש לאתרים החדשים.

אתרי האינטרנט החדשים של חברת נילית בסין משתמשים כחלון ראווה לפעילות החברה בסין. באתרים אלו מבקרים אלפי גולשים מקומיים בכל חודש.

www.nilit.com