ראש השנה הסיני יחול השנה בתאריך 2 לפברואר 2011 והשנה …