מנהל מערכות מידע ואבטחת איכות

נמרוד גדל והתחנך בלונדון. הוא …