מודלים עסקיים, פרופיל הצרכן המקוון, מגמות עתידיות
עם מספר קונים