עקב שיעורי הצמיחה הגבוהים של תעשיות שונות בסין בשנים האחרונות, …