חבילת הפונטים הכוללת את הפונטים הבאים: HDZB (7), Simsun (2),