חיים אידלמן
לקראת פגישה:
בתכנון הראשון בסין – לא לשים …