הסקירה כוללת ניתוח המודלים העסקיים ופרופיל הצרכן המקוון בסין, כמו-גם