חיים אידלמן

לוגיסטיקה, שרשרת שיווק וחשיבותה:
יש נטייה לעוסקים בסחר …