תרגום אתר האינטרנט הדינאמי של OPEN לסינית והתאמתו לקהל הסיני. …