IVC: מדריך העסקים ישראל-סין

[wd_hustle id="שיתוף" type="social_sharing"]

תרגום והפקת מדריך החברות הגדול ביותר שנעשה בסינית עד כה ארכה מספר חודשים.

המדריך כולל 180 עמודים של חברות ישראליות הפועלות בסין וחברות שמתכננות להיכנס לשוק הסיני, ומטרתו היא קידום היחסים העסקיים בין חברות ישראליות לבין חברות סיניות.

המדריך מופץ בסין על ידי הנספחויות הכלכליות בבייג’ינג, שנגחאי וגוואנגז’ואו, בקרב חברות סיניות, משקיעים ומפיצים מובילים, ברשת האינטרנט הסינית.