כנס השנתי ה-3 על מדיניות ישראל כלפי סין

המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS )במרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף
Sino-Israel Global Network & Academic Leadership) SIGNAL)
והמועצה הישראלית ליחסי חוץ
מתכבדים להזמינכם
לכנס השנתי ה-3 על מדיניות ישראל כלפי סין בנושא:
האסטרטגיה הבינלאומית של סין: פרספקטיבות גלובליות, הזדמנויות ואתגרים לישראל
יום חמישי, 22 נובמבר 2018 ,יד’ בכסלו תשע”ט, בשעה 00:15
אולם ווינרב (SL201 ,)בניין רדזינר-קיימות, קמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה

מידע נוסף והרשמה ניתן לקרוא כאן.