משבר הקורונה – “כוח עליון”? השפעה על פרויקטים והסכמים בישראל‎

[wd_hustle id="שיתוף" type="social_sharing"]

למשבר הקורונה יש השפעה נרחבת על  עסקים, מיזמים והסכמים בישראל. ככל שהמשבר הולך ומעמיק, כך השפעתו ניכרת יותר. בעוד שחלק מהשלכות המשבר מתבררות באופן מידי, לחלק מההשלכות יותר ארוכות טווח שיתבררו בהמשך המשבר. לדוגמא, בפרויקטים של תשתיות הכוללים התחייבות לסיום הפרויקט עד מועד מוסכם עשויה להיות למשבר הקורונה השפעה קריטית – במיוחד כאשר הצד שמבצע את הפרויקט נתן ערבויות להבטחת השלמת הפרויקט או איזה משלביו במועד מסויים.

ד”ר זיו רוטנברג, שותף במשרד  גורניצקי ושות’ בעדכון לקוחות הסוקר את אותן השלכות והדרכים להתמודד עמן. הקליקו כאן לקריאת המאמר המלא.

לקריאת ידיעות נוספת על משבר הקורונה הקליקו על פורטל עסקים בסין