עד כמה אתם מכירים את רשת האינטרנט הסינית?

האם אתם מכירים את רשת האינטרנט? נראה אתכם עונים נכון על כל השאלות!