072-2124401 service@limpid-translations.com

תרגום רפואי לסינית

למרות שאיננו ממליצים להתפשר על איכות תרגום לסינית בכל תחום שהוא וכל עבודת תרגום בלימפיד נעשית תמיד על ידי שני מתורגמנים (תרגום והגהה), בכל הקשור לתחום הרפואה ממש (אבל ממש) אסור להתפשר מאחר ומדובר בחיי אדם, משמעות משפטית ובטיחות.

תרגום רפואי לסינית הכולל תרגום מסמכים רפואיים, חוברות וספרים בתחום, סרטוני הדרכה, מידע על שירותים רפואיים, אתרי אינטרנט ותרגום בעל פה.

תרגום רפואי חייב להיעשות על ידי אנשי מקצוע בתחום הרפואה הספציפי בו עוסק התוכן המיועד לתרגום. בתרגום טקסטים הכוללים מידע על שירותים רפואיים אנו מתרגמים באמצעות סטודנטים לרפואה בשנת הלימודים האחרונה והגהה שנעשית על ידי רופא בעל תעודה ממוסד אקדמי מוכר בסין או מדינות המערב.

תרגום מסמכים רפואיים, ספרי הדרכה וסרטוני הדרכה נעשה על ידי רופאים מומחים בלבד בתחומים הספציפיים הנוגעים לתוכן המסמך. אין להתפשר על איכות התרגום במקרים אלה מאחר ומדובר בחיי אדם. לתרגומים אלה ישנה משמעות רפואית ומשפטית ולכן האחריות על מתרגם הינה כבדה.

לקוחות בתחום המדיקל יוכלו להנות משירותי תרגום תכנים לסינית ותרגום לסינית של מסמכים רפואיים באיכות ובאחריות!