Webinar: התיקונים האחרונים בחוק ההשקעות הסיני

במהלך השנים האחרונות חלו שינויים ברגולציות הסיניות במגוון נושאים. דבר זה עשוי להעיד על שינוי במדיניות הסינית כלפי פעילות של חברות שאינן בעלות ישות עסקית רשומה במדינה.

השפעות הזירה הבינלאומית ויוזמות המובלות על-ידי הדרג הפוליטי בסין הביאו לשינויים בכמה מהחוקים המשמעותיים – ביניהם חוק השקעות זרות שמטרתו לקדם השקעות זרות במדינה עם שיפור ההגנה על המשקיעים הזרים.

ב- 26 באוגוסט ייתקיים וובינר על התיקונים האחרונים בחוק ההשקעות הסיני וכיצד זה עשוי להשפיע על חברות ישראליות. הקליקו כאן למידע נוסף ורישום.