Optimata הגהה לסינית של אתר

לחברת Optimata, אתר באנגלית וסינית – טקסט האתר שתורגם לסינית על ידי גורם אחר הצריך הגהה מקצועית ושכתוב על ידי צוות הכותבים של לימפיד.

לביקור באתר לחצו כאן.