P2W: תרגום מקצועי של אתר החברה לסינית

[wd_hustle id="שיתוף" type="social_sharing"]

חברת הקלינטק P2W מתמחה בפתרונות מקיפים לטיפול במים מזוהמים ברעלים קשים ובבעלותה פטנטים ייחודים רשומים. החברה מטפלת במי תהליך בלתי שמישים הנוצרים במכרות זהב. עם הרחבת פעילויותיה בסין עלה הצורך בתרגום אתר החברה ותכנים נוספים.